– Video bài giảng toán lớp 8 từ cơ bản đến nâng cao hấp dẫn và thu hút. Rõ ràng không ai có thể ép một học sinh học toán, nhưng những gì chúng tôi đã làm ở đây là cung cấp những bài học thú vị và kích thích bản thân trẻ học tập.

– Sau mỗi bài học lý thuyết, có các bài tập để có thể tải xuống, học sinh kiểm tra khả năng hiểu và áp dụng – đó là quá trình học sinh thực sự tự mình làm toán. Sau khi hoàn thành bài tập, học sinh kiểm tra kết quả làm bài của mình qua các video bài tập.

– Các bài kiểm tra dưới các hình thức khác nhau, được đánh giá và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng học tập và tiến bộ của trẻ. Các báo cáo cá nhân hóa theo tiến độ học tập của con gửi cho cha mẹ theo từng giai đoạn. Điều này cũng giúp cha mẹ và học sinh biết chính xác kiến thức nào cần được củng cố thêm và phần nội dung nào con đang học tốt.

Đăng ký

SALE 1,000,000.00 500,000.00
1 year of access

HƯỚNG DẪN HỌC TỐT TOÁN LỚP 8

ĐẠI SỐ Chương 1 Phép nhân và phép chia các đa thức

CHƯƠNG 2  Phân thức đại số

HÌNH HỌC CHƯƠNG 1 Tứ giác

ĐẠI SỐ Chương 3 Phương trình bậc nhất một ẩn

ĐẠI SỐ Chương 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Đăng ký

SALE 1,000,000.00 500,000.00
1 year of access

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *