Cha mẹ và giáo viên nên tập trung vào nỗ lực của học sinh chứ không phải vào khả năng của trẻ.

Khi học sinh thành công, người lớn nên khen ngợi những nỗ lực hoặc chiến lược vượt qua nhiệm vụ của họ , chứ không phải trí thông minh của họ. (Trái với quan điểm phổ biến, ca ngợi trí thông minh có thể khiến học sinh đề cao quá mức bản thân và dễ bị thất bại.) Khi học sinh thất bại, giáo viên và cha mẹ cũng nên đưa ra nhận xét về nỗ lực hoặc chiến lược mà học sinh đã làm và những điều trẻ cần làm tiếp theo. Đây là một chiến lược quan trọng trong việc tạo ra các học sinh có tư duy tăng trưởng.

Nói cách khác, cha mẹ và giáo viên nên giúp học sinh coi trọng nỗ lực. Nỗ lực là chìa khóa để đạt được thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên đặt cho con mình những thách thức. Chúng ta nên truyền cho trẻ niềm vui khi đương đầu với thử thách và đấu tranh để tìm ra phương pháp hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *