Có lẽ bạn đã từng nghe mọi người nói rằng họ học toán tệ hay chính bạn cảm thấy mình không phải “người dành cho môn Toán”.

Mặc dù vậy, tiến sĩ giáo dục toán học của Stanford , người chia sẻ những nghiên cứu não bộ chỉ ra rằng bằng cách học và nội dung học đúng, tất cả chúng ta đều có thể giỏi Toán.

Bài diễn thuyết này diễn ra ở sự kiện TEDx giống như khuôn khổ sự kiện TED nhưng được thực hiện độc lập bởi địa phương. Tìm hiểu thêm tại http://ted.com/tedx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *