Cuối năm thường là thời gian để ôn tập môn toán đã học trong suốt cả năm, cho dù là chuẩn bị cho các bài kiểm tra cuối kỳ hay chuẩn bị thi vượt cấp. Tuy nhiên, toán học cần duy trì sự tập trung và kết nối kiến thức cho cả năm chứ không phải chỉ tập trung cho bài kiểm tra cuối cùng.

Đầu năm học, các học sinh dường như rất dễ tiếp thu bài học, nắm bắt được tốt các khái niệm. Tuy nhiên, tôi nhận ra vấn đề là khi học sinh hoàn thành một chương và chuyển sang chương tiếp theo, trẻ không bao giờ nghiên cứu lại kiến thức từ chương đầu tiên đó nữa. Đến lúc các bài khảo sát giữa kỳ hay kiểm tra cuối năm, trẻ đã quên một số kiến thức đã được học trước đó.

Tôi đã học được từ kinh nghiệm đó và từ đó đã kết hợp nhiều cách khác nhau để giúp trẻ có cơ hội lật lại bất kỳ kiến thức nào đã quên. Đó là lý do tôi tạo ra DoMath, trẻ có thể xem và ôn lại bất kỳ kiến thức nào nếu không còn nắm rõ nữa, ngay cả khi kiến thức đó là của năm học trước.

Bởi vì toán học là một tiến trình liên kết kiến thức từ các lớp trước lên các lớp sau. Con bạn không thể giỏi toán lớp 8 nếu trẻ đã quên kiến thức toán của lớp 7. Chỉ với một tài khoản học tập, học sinh có thể truy cập bất kỳ kiến thức nào mà trẻ cần xem lại của bất kỳ năm học nào. Còn gì tuyệt vời hơn thế?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *